KVKK uyarınca kişisel verilerinizin; A. . İşlenip işlenmediğini öğrenme, B. . İşlenmişse bilgi talep etme C. . İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme D. . Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme E. . Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme F. . KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme G. . Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme H. . Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme İ. . KVKK'ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz