Kişisel Verilerin Korunması

Aydınlatma Beyanı

1Veri Sorumlusunun Kimliği

ÇOK İYİ ALDIM E-TİCARET VE BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. olarak veri sorumlusu sıfatımızın bilinciyle kişisel verilerinizin korunmasına azami ölçüde önem veriyoruz.

2KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ

“www.pattayamoda.com” adresinde yer alan internet sitemizi ziyaretiniz süresince bazı kişisel verilerinizi toplamaktayız. Bu kapsamdaki kişisel veri işleme faaliyetlerimiz aşağıda açıklanmıştır.

2.1Müşteri İşlemleri

İnternet sitemize üye olup ürün satın alan müşterilerimizin aşağıdaki kişisel verileri işlenmektedir:

Kişisel Veriler

İşleme Amacı

Hukuki Dayanak

Kimlik

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme, Meşru menfaat, Kanunlarda öngörülme, Hukuki yükümlülük

İletişim

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme, Meşru menfaat, Kanunlarda öngörülme, Hukuki yükümlülük

Hukuki İşlem

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Hakkın kullanımı, Meşru menfaat

Müşteri İşlem

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme, Meşru menfaat

İşlem Güvenliği
(Örneğin IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri)

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme, Meşru menfaat

Finans

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Sözleşme, Meşru menfaat, Kanunlarda öngörülme, Hukuki yükümlülük

Pazarlama

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme, Meşru menfaat

2.2Bülten Gönderimi

İnternet sitemizde yer alan bültenlere abone olarak ad, soyad, telefon numarası ve e-posta adresi dahil çeşitli kişisel verilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bu durumda ilgili abonelik formu aracılığıyla otomatik yöntemlerle elde edilecek verileriniz, onay verdiğiniz iletişim adreslerinize bülten mesajlarının gönderilebilmesi, gönderilen mesajlara ilişkin istatistiksel veri elde edilebilmesi, kullanıcı deneyiminin geliştirilebilmesi amaçlarıyla işlenecek, ayrıca barındırma ve analitik gibi hizmetleri tedarik ettiğimiz hizmet sağlayıcılar ve iş ortakları ile paylaşılabilecektir. Bu çerçevedeki hukuki dayanak, açık rızanız olacaktır.

2.3İletişim Formları

İnternet sitemizde yer alan iletişim formlarını kullanarak çeşitli kişisel verilerinizi bize iletebilirsiniz. Bu durumda ilgili form aracılığıyla otomatik yöntemlerle elde edilecek kişisel verileriniz, iletişimin amacını gerçekleştirmek ve bize ilettiğiniz talep, şikâyet veya önerinizin gereğini yerine getirmek amaçlarıyla işlenecektir. Bu kapsamdaki verilerinizin toplanmasının hukuki dayanağı, bir hakkın kullanımı, Şirketimizin meşru menfaatleri ve sınırlı bazı hallerde açık rızanız olacaktır.

Kişisel verileriniz kural olarak üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Ancak mesajınızın içeriği bir paylaşımı gerektiriyorsa amaçla sınırlı bir biçimde ilgili üçüncü kişilere aktarım yapılabilecektir.

2.4Çerezler

2.4.1Genel Olarak

Üyelik oluşturup oluşturmadığına göre değişmeksizin, internet sitemizi ziyaret eden tüm ziyaretçilerimiz açısından internet protokolü (IP) adresi, ziyaret edilen sayfalar, ziyaret zamanları gibi ziyarete ilişkin çeşitli bilgiler işlenmektedir. Söz konusu verilerin işlenme amaçları; internet sitemiz üzerinden daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim ve/veya yeni özellikler sunulabilmesi, sitenin kullanımına ilişkin istatistiki bilgilerin toplanabilmesi ve sitede iyileştirmeler yapılabilmesidir.

Kişisel Veriler

İşleme Amacı

Hukuki Dayanak

İşlem Güvenliği
(Örneğin IP adresi bilgileri, ziyaret edilen sayfa bilgileri)

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme, Meşru menfaat

Pazarlama

(Örneğin analitik bilgileri)

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme, Meşru menfaat

 

Kişisel veriler otomatik yöntemlerle internet sitemizi ziyaretiniz süresince çoğunlukla çerezler aracılığıyla toplanmakta olup bu kapsamdaki hukuki dayanak Şirketimizin meşru menfaatleri, muhtemel veya mevcut bir sözleşmesel ilişkidir.

Bu kapsamdaki kişisel veriler, internet sitesine erişim sağlanabilmesi, internet sitesine gerçekleşen ziyaretlere ilişkin istatistiksel veri elde edilebilmesi, internet sitesindeki kullanıcı deneyiminin geliştirilebilmesi amaçlarıyla barındırma ve analitik gibi hizmetleri tedarik ettiğimiz hizmet sağlayıcılar ve iş ortaklarıyla paylaşılmaktadır.

2.4.2Çerez Kullanımı

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tercihlerinizin ve bir kısım bilgilerinizin sonraki ziyaretlerinizde hatırlanabilmesi amacıyla cihazınıza kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. Bir internet sitesini ilk ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza bir çerez kaydedilir. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizdeyse tarayıcınız, cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder ve bir kayıt varsa kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz internet sitesine iletir. Böylece internet sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve deneyiminizi iyileştirmek için belirli adımlar atabilir (örneğin önceki ziyaretinizdeki dil tercihinizi hatırlayabilir).

İnternet sitemizde kullandığımız çerezlere ilişkin detaylı bilgi aşağıda paylaşılmıştır:

Çerez Türü

Açıklamalar

Sitemizdeki İlgili Çerezler

Saklanma Süresi

Zorunlu çerezler

Zorunlu çerezler, internet sitemizin doğru çalışması için zorunlu olduğundan bunları devre dışı bırakmamız mümkün değildir.

 

 

İşlev çerezleri

İşlev çerezleri, internet sitemize ek işlevler kazandırır ve sitemizi sizin için özelleştirmemize olanak sağlarlar.

 

 

Analitik / performans çerezleri

Analitik çerezleri, internet sitemizin performansını ölçmemize ve geliştirmemize imkân sağlar. Örneğin hangi sayfaların en sık ziyaret edildiği, ziyaretçilerin site içerisinde nasıl bir gezinti yaptığı gibi bilgiler bu çerezler aracılığıyla toplanır. Bahsedilen bilgileristatistiki nitelikte toplu verilerdir (örneğin belirli sayıda kişinin belirli bir sayfayı ziyaret ettiği bilgisi). Dolayısıyla bu veriler kişi bazında herhangi bir bilgi içermezler.

 

 

Hedefleme çerezleri

Hedefleme çerezleri, reklam iş ortaklarımız tarafından internet sitemize yerleştirilir. Bu çerezler aracılığıyla ilgi alanlarınıza göre bir profil oluşturularak size sitemizde ve farklı internet sitelerinde ilginizi çekebilecek reklamlar gösterilmesi sağlanır.

 

 

2.4.3Çerezlerin Engellenmesi

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek, çerezleri engellemek veya silmek için internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Böylece internet sitemiz tarafından cihazınıza çerez dosyaları kaydedilmesini önleyebilir veya daha önce kaydedilen çerezleri silebilirsiniz. Ancak çerezleri engellemeniz veya silmeniz, internet sitemizi her ziyaret ettiğinizde tercihlerinizi yeniden ayarlamanızı (örneğin dil seçimini değiştirmenizi) gerektirebilir ve sitemizdeki bazı özelliklerden faydalanmanız mümkün olmayabilir.

Çerezleri kapatmak için gerekli bilgileri, internet tarayıcınızın yardım sayfalarında bulabilirsiniz. Sık kullanılan tarayıcılar için aşağıdaki sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

3Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz ağırlıklı olarak otomatik yollarla elektronik ortamda ve internet sitemiz üzerinden elde edilmekte ve işlenmekteyse de takiben gerçekleşen fiziksel iş süreçlerimizde (örneğin kargo gönderimi) otomatik olmayan yollarla fiziki ortamda gerçekleşen işleme faaliyetleri de bulunmaktadır.

4Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verilerinizin aktarılabileceği üçüncü kişiler ve bu üçüncü kişilere aktarımın amaçları aşağıda belirtilmiştir. Kişisel verilerinizden yalnızca gerekli olanlar, paylaşım amacıyla sınırlı bir biçimde aktarılacaktır.

Alıcı Grubu

Aktarım Amacı

Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, Tedarikçiler, İş Ortakları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

5Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin sahip olduğunuz hakları düzenleyen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Şirketimize Yakuplu Mah. Beysan San Sitesi Birlik Cd. No: 38 / İSTANBUL adresinden iletebilirsiniz.